Σε ποια πλευρά βρίσκεται παραδοσιακά ο πατέρας της νύφης κατά τη διάρκεια της πομπής;

Εδώ είναι ποια πλευρά ο πατέρας της νύφης περπατά παραδοσιακά κατά τη διάρκεια της πομπής.